HORARI


HORARIS 3R TRIMESTRE
Aquest és l'horari del 2n trimestre, és a dir, de GENER fins a finals de MARÇ:

POLLOCK (divendres esquí)

KANDINSKY (dijous esquí)

Aquests són els horaris pel 1r trimestre, pot haver-hi petites modificacions segons les necessitats específiques de l'aula...o bé grans modificacions quan fem projectes.